Bảng Báo Giá Lịch 2018

icon-dong-hungole-blog (524) 01. Bảng Giá Lịch Nẹp Thiếc Treo Tường 1 Tờ 2018

 Giấy C100, kích thước 45x70cm, In offset 4 màu 1 mặt 1 tờ

 Quý khách chọn giá in 1 bộ lịch theo từng số lượng sau:

   In offset 4 màu số lượng

   – Dưới 500 tờ –› giá 8.000 đ/ tờ

   – Trên 500 tờ –› giá 6.000 đ/tờ

 In lụa 1 màu (màu tiếp theo +300đ/tờ)

   – Dưới 500 tờ –› giá 4.000 đ/ tờ

   – Trên 500 tờ –› giá 3.500 đ/tờ

 Giá trên đã bao gồm: Lịch phôi 1 tờ (chọn mẫu theo catalogue lịch của Cty Hữu Nghị)+ ống đựng lịch nilon + in quảng cáo thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…)

 

 

icon-dong-hungole-blog (524) 02. Bảng Giá Lịch Nẹp Thiếc Treo Tường 5 Tờ 2018

 Giấy C100, kích thước 45x70cm, In offset 4 màu 1 mặt: 5 tờ

 Quý khách chọn giá in 1 bộ lịch theo từng số lượng sau:

 In offset 4 màu, 01 nội dung dùng xuyên suốt 5 tờ

– Số lượng  >   500 cuốn  –› giá: 17.000đ/1 bộ

– Số lượng ≥ 1.000 cuốn  –› giá: 16.000đ/1 bộ

– Số lượng ≥ 1.500 cuốn  –› giá: 15.500đ/1 bộ

– Số lượng ≥ 2.000 cuốn  –› giá: 15.000đ/1 bộ

 In offset 4 màu, 5 nội dung dùng cho 5 tờ khác nhau

– Số lượng ≥ 1.000 cuốn  –› giá: 18.500đ/1 bộ

– Số lượng ≥ 1.500 cuốn  –› giá in 17.500đ/1 bộ

– Số lượng ≥ 2.000 cuốn  –› giá: 17.000đ/1 bộ

 In kéo lụa: in 1 màu 1 nội dung xuyên suốt 5 tờ (màu tiếp theo +2.500đ/cuốn)

– Số lượng 100-200 cuốn –› giá: 17.000đ/1 bộ

– Số lượng 300-500 cuốn –› giá: 16.500đ/1 bộ

 Giá trên đã bao gồm: Lịch phôi  5 tờ (chọn mẫu theo catalogue lịch của Cty Hữu Nghị)+ túi đựng lịch nilon + in quảng cáo thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…)

 

 

icon-dong-hungole-blog (524) 03. Bảng Giá Lịch Nẹp Thiếc treo tường 7 Tờ 2018

 Giấy C100, kích thước  40x60cm, In offset 4 màu 1 mặt 7 tờ

 Quý khách chọn giá in 1 bộ lịch theo từng số lượng sau:

 In offset 4 màu, 01 nội dung dùng xuyên suốt 7 tờ

– Số lượng  >   500 cuốn –› giá: 18.000đ/1 bộ

– Số lượng ≥ 1.000 cuốn –› giá: 17.500đ/1 bộ

– Số lượng ≥ 1.500 cuốn –› giá: 17.000đ/1 bộ

– Số lượng ≥ 2.000 cuốn –› giá: 16.500đ/1 bộ

 In offset 4 màu, 7 nội dung dùng cho 7 tờ khác nhau

– Số lượng ≥ 1.000 cuốn –› giá: 20.000đ/1 bộ

– Số lượng ≥ 1.500 cuốn –› giá in 19.000đ/1 bộ

– Số lượng ≥ 2.000 cuốn –› giá: 17.500đ/1 bộ

 In kéo lụa: in 1 màu 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ (màu tiếp theo +3.000đ/cuốn)

– Số lượng 100-250 cuốn –› giá: 18.000đ/1 bộ

– Số lượng 300-500 cuốn –› giá: 17.500đ/1 bộ

 Giá trên đã bao gồm: Lịch phôi 7 tờ (chọn mẫu theo catalogue lịch của Cty Hữu Nghị)+ túi đựng lịch nilon + in quảng cáo thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…)

 

 

icon-dong-hungole-blog (524) 04. Bảng Giá Lịch Treo Tường Lò Xo 7 Tờ 2018

 Giấy C200, Kích thước: 40x60cm – 38x70cm, In offset 4 màu 1 mặt: 7 tờ

 Quý khách chọn giá in 1 bộ lịch theo từng số lượng sau:

In offset 4 màu, 01 nội dung dùng xuyên suốt 7 tờ

– Số lượng  >  500 cuốn –› giá: 29.000đ/1 bộ

– Số lượng ≥1.000 cuốn –› giá: 28.500đ/1 bộ

– Số lượng ≥1.500 cuốn –› giá: 28.000đ/1 bộ

– Số lượng ≥2.000 cuốn –› giá: 27.500đ/1 bộ

In offset 4 màu, 7 nội dung dùng cho 7 tờ

– Số lượng ≥1.000 cuốn –› giá: 31.500đ/1 bộ

– Số lượng ≥1.500 cuốn –› giá: 30.000đ/1 bộ

– Số lượng ≥2.000 cuốn –› giá: 29.000đ/1 bộ

In kéo lụa: in 1 màu 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ (màu tiếp theo +3.000đ/cuốn)

– Số lượng 100-250 cuốn –› giá: 28.000đ/1 bộ

– Số lượng 300-500 cuốn –› giá: 27.500đ/1 bộ

 Giá trên đã bao gồm: Lịch phôi 7 tờ (chọn mẫu theo catalogue lịch của Cty Hữu Nghị)+ túi đựng lịch nilon + in quảng cáo thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…)

 

 

 

icon-dong-hungole-blog (524) 05. Bảng Giá Lịch Để Bàn Chữ A 2018

 Giấy C230, kích thước 24x16cm (AH), 24x18cm (HN), In offset 4 màu 2 mặt

  Đế carton simili 1.200 gsm , Túi giấy đựng lịch kèm theo

 Quý khách chọn giá in 1 bộ lịch theo từng số lượng sau:

 Ép kim 1 màu, 2 mặt thông tin doanh nghiệp (màu tiếp theo +3.000đ/cuốn)

– Số lượng: 100-200  cuốn –› giá: 31,000 đồng/ 1 bộ

– Số lượng: 300-500  cuốn –› giá:  30,000 đồng/ 1 bộ

– Số lượng: 600-700  cuốn –› giá:  29,000 đồng/ 1 bộ

– Số lượng: 800-1,000 cuốn –› giá:  28,000 đồng/ 1 bộ

 Giá trên đã bao gồm: Lịch phôi để bàn chữ A (chọn mẫu theo catalogue lịch của Cty Hữu Nghị)+ túi giấy đựng lịch + Ép kim 1 màu  thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…)

 

 

icon-dong-hungole-blog (524) 06. Bảng Giá Lịch Để Bàn Chữ M (Có Gắn Note) 2018

 Giấy C230, Kích thước 24x16cm (AH), 24x18cm (HN), In offset 4 màu 2 mặt

 52 tuần note in giấy Couche Matt 70 gsm, Túi giấy đựng lịch kèm theo, Đế carton simili 1.200 gsm

 Quý khách chọn giá in 1 bộ lịch theo từng số lượng sau:

 Ép kim 1 màu, 2 mặt thông tin doanh nghiệp (màu tiếp theo +3.000đ/cuốn)

– Số lượng: 100-200 cuốn –› giá:  41,000 đồng/ 1 bộ

– Số lượng: 300-500 cuốn –› giá:  40,000 đồng/ 1 bộ

– Số lượng: 600-700 cuốn –› giá:  39,000 đồng/ 1 bộ

– Số lượng: 800-1,000 cuốn –› giá:  38,000 đồng/ 1 bộ

 Giá trên đã bao gồm: Lịch phôi để bàn có note (chọn mẫu theo catalogue lịch của Cty Hữu Nghị)+ túi giấy đựng lịch + Ép kim 1 màu  thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…)

 

 

icon-dong-hungole-blog (524) 07. Bảng Giá SỔ TAY AGENDA 2018

 Giá Ép kim bìa:

    - Số lượng   50-100 cuốn –› giá ép kim 4.000đ/cuốn

     - Số lượng 100-200 cuốn –› giá ép kim 3.000đ/cuốn

     - Số lượng 200-500 cuốn –› giá ép kim 2.500đ/cuốn

     - Số lượng      > 500 cuốn –› giá ép kim 2.000đ/cuốn

 Giá hộp đựng sổ tay, sổ còng : 5.000 đ/hộp

  Giá Bìa lịch thành phẩm = Giá Bìa + Giá ép kim + Giá hộp đựng lịch

 

 

icon-dong-hungole-blog (524)08. Bảng giá THIỆP XUÂN 2018:

– Kích thước: 13x19cm –›  ĐƠN GIÁ: 7,000 đồng / 1 thiệp

– Kích thước: 15.2×15.2cm –›  ĐƠN GIÁ: 6,000 đồng / 1 thiệp

In lụa thông tin lên mặt trong của thiệp:

– 1 màu / 1 mặt –›  giá: + 200 đồng / 1 màu

 

 

icon-dong-hungole-blog (519) icon-dong-hungole-blog (519) icon-dong-hungole-blog (519) 

TẤT CẢ BẢNG BÁO GIÁ TRÊN CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM

MÀ KHÔNG KỊP BÁO TRƯỚC

 

 icon-dong-hungole-blog (623) Công Ty TNHH In Ấn HỮU NGHỊ

icon-dong-hungole-blog (465) Add: 122 Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, TPHCM

icon-dong-hungole-blog (465) Hotline: (08) 6681 9395 or 0916 528 547

icon-dong-hungole-blog (465)  Website: www.inregiagoc.com

icon-dong-hungole-blog (465)  Email:  innhanhhuunghi122@gmail.com – inangiare85@gmail.com

icon-dong-hungole-blog (465) Skype :  innhanhhuunghi122@gmail.com