In Poster, Bangroll

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN POSTER KỸ THUẬT SỐ GIÁ RẺ

POSTER - BĂNG RÔN K THUT S

Kích Thước

Đơn Giá (m²)

Ghi Chú

PP

90.000 đ

Có keo, có cáng màng

Giy nh

90.000 đ

Không keo, có cáng màng

Backlit Film

130.000 đ

Có keo, có cáng màng

Vi Silk

120.000 đ

Có keo, có cáng màng

Vi Canvas

120.000 đ

Có keo, có cáng màng

Decal Sa

100.000 đ

Có keo, có cáng màng

Decal Trong

110.000 đ

Có keo, có cáng màng

Decal M

120.000 đ

Có keo, có cáng màng

Decal Lưới

140.000 đ

Có keo, không cáng màng

Băng rôn (3.2 zem)

50.000 đ

Đóng khoen 4 góc hoc cha biên

Băng rôn (3.6 zem)

60.000 đ

Đóng khoen 4 góc hoc cha biên

Giá trên chưa bao gồm 10% vat