icon-dong-hungole-blog (465)   Khuyến Mãi Tháng 01/2017  icon-dong-hungole-blog (465)

In  Danh Thiếp Trên Giấy Mỹ Thuật Có Gân Cao Cấp

CART GOFR LEATHER 250 GSM 

1OO.OOO Đ/ 1 hộp/ 2 mặt  

icon-dong-hungole-blog (525)icon-dong-hungole-blog (525)icon-dong-hungole-blog (525)icon-dong-hungole-blog (525)icon-dong-hungole-blog (525) 

 

icon-dong-hungole-blog (519) IN NHANH LẤY NGAY TRONG NGÀY GIÁ CỰC RẺ icon-dong-hungole-blog (519)

 Không Tính Lũy Tiến 10 phút có hàng.

( VD: 1000 tờ rơi A4 1 mặt x 2.000đ = 2.000.000vnd) 

TỜ RƠI GIẤY C100, C120, C150, FO 100, FO 120

SỐ TRANG
(A4)

ĐƠN GIÁ IN (TRANG)

+ CÁNG MÀNG
(TRANG)

+ CẤN
(TỜ)

LÒ XO
 (CUỐN)

ĐÓNG GHIM (CUỐN)

 
 

01 05

8.000 Đ

30.000 Đ 

8.000 Đ

10.000 Đ

10.000 Đ

 

06 20

7.500 Đ

8.000 Đ

6.000 Đ

9.000 Đ

9.000 Đ

 

21 30

7.000 Đ

5.000 Đ

6.000 Đ

9.000 Đ

9.000 Đ

 

31  50

6.500 Đ

4.000 Đ

3.000 Đ

8.000 Đ

7.000 Đ

 

51 79

6.000 Đ

2.000 Đ

3.000 Đ

8.000 Đ

7.000 Đ

 

80 100

5.000 Đ

2.000 Đ

1.000 Đ

7.000 Đ

6.000 Đ

 

101 119

4.000 Đ

1.000 Đ

1.000 Đ

7.000 Đ

6.000 Đ

 

120 500

3.000 Đ

700 Đ

800 Đ

6.000 Đ

4.000 Đ

 

501 559

2.500 Đ

600 Đ

800 Đ

6.000 Đ

4.000 Đ

 

560 999

2.200 Đ

500 Đ

600 Đ

5.500 Đ

4.000 Đ

 

>= 1000

2.000 Đ

400 Đ

400 Đ

5.000 Đ

4.000 Đ

 

KHUYẾN MÃI THÁNG 09/2016 giảm 20% trên đơn hàng

 

Lưu ý:

In Decal Giấy: cộng thêm 1.000đ/ trang

In Decal Nhựa: cộng thêm 2.000đ/trang

In Decal Bể: cộng thêm 10.000đ/trang

  

Xin Trân trọng cám ơn !