In Vé Giữ Xe, Phiếu Ăn

Các loại vé như : in vé giữ xe, in vé xe , in vé xem phim, in vé cầm đồ, in vé tàu, vé cầu đường, in phiếu thu phiếu chi, phiếu xuất kho, giấy biên nhận, oder nhà hàng,.....

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước thành phẩm : theo yêu cầu kháchhàng.

Qui cách: In 1 mặt 1 màu, cắt ,cấn răng cưa, đóng cuốn.

Chất liệu:  Giấy For 60, 70, 80, 100 gsm

 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN

 

icon-dong-hungole-blog (519) LOẠI 2 PHẦN (5.8 × 14.8 cm) : In 1 màu trên giấy Fo trắng 60gsm

Cấn 2 đường răng cưa để xé, Đóng thành phẩm 100 tờ/cuốn

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

THÀNH TIỀN

300 cuốn

3.700đ/cuốn

1.110.000

500 cuốn

3.300đ/cuốn

1.650.000đ

1.000 cuốn

2.800đ/cuốn

2.800.000đ

1.500 cuốn

2.700đ/cuốn

4.050.000đ

2.000 cuốn

2.500đ/cuốn

5.000.000đ

Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 500đ/cuốn

 

 

icon-dong-hungole-blog (519) LOẠI 2 PHẦN (5.8 × 15.8 cm) : In 1 màu trên giấy Fo trắng 60gsm

Cấn 2 đường răng cưa để xé, Đóng thành phẩm 100 tờ/cuốn

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

THÀNH TIỀN

300 cuốn

3.800đ/cuốn

1.140.000đ

500 cuốn

3.400đ/cuốn

1.700.000đ

1.000 cuốn

2.900đ/cuốn

2.900.000đ

1.500 cuốn

2.800đ/cuốn

4.200.000đ

2.000 cuốn

2.600đ/cuốn

5.200.000đ

Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 500đ/cuốn

 

 

icon-dong-hungole-blog (519) LOẠI 3 PHẦN (5.8 × 15.8 cm) : In 1 màu trên giấy Fo trắng 60gsm

Cấn 2 đường răng cưa để xé, Đóng thành phẩm 100 tờ/cuốn

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

THÀNH TIỀN

300 cuốn

4.000đ/cuốn

1.200.000đ

500 cuốn

3.700đ/cuốn

1.850.000đ

1.000 cuốn

3.200đ/cuốn

3.200.000đ

1.500 cuốn

3.000đ/cuốn

4.500.000đ

2.000 cuốn

2.800đ/cuốn

5.600.000đ

Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn

 

 

icon-dong-hungole-blog (519) LOẠI 3 PHẦN (5.3 × 20 cm) : In 1 màu trên giấy Fo trắng 60gsm

Cấn 2 đường răng cưa để xé, Đóng thành phẩm 100 tờ/cuốn

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

THÀNH TIỀN

300 cuốn

4.300đ/cuốn

1.290.000đ

500 cuốn

4.000đ/cuốn

2.000.000đ

1.000 cuốn

3.200đ/cuốn

3.200.000đ

2.000 cuốn

2.800đ/cuốn

5.600.000đ

Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn

 

 

icon-dong-hungole-blog (519) LOẠI 3 PHẦN (5.8 × 20 cm) In 1 màu trên giấy Fo trắng 60gsm

Cấn 2 đường răng cưa để xé, Đóng thành phẩm 100 tờ/cuốn

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

THÀNH TIỀN

300 cuốn

4.600đ/cuốn

1.380.000đ

500 cuốn

4.300đ/cuốn

2.150.000đ

1.000 cuốn

3.400đ/cuốn

3.400.000đ

2.000 cuốn

2.900đ/cuốn

5.800.000đ

Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn

Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT

Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí thiết kế