In Danh Thiếp, Gift Nail

icon-dong-hungole-blog (116)  DANH THIẾP 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

icon-dong-hungole-blog (466)  Giấy Briton 300 gsm, in offset 4 màu 2 mặt   

icon-dong-hungole-blog (466)  Kích thước: 5.5 x 9 cm (trong quá trình gia công có thể bị hao hụt 1 - 2 mm)

icon-dong-hungole-blog (466)  Gia công: cán màng mờ 2 mặt, cắt thành phẩm, bỏ 100 cái /hộp                     

icon-dong-hungole-blog (466)  Thời gian: sau 3 ngày có hàng

icon-dong-hungole-blog (466)  Gia công khác:

* Bế bo góc + thêm 5.000 đ/hộp             

* Khoan lỗ + thêm 3.000đ/hộp

icon-dong-hungole-blog (519)  BẢNG GIÁ IN DANH THIẾP OFFSET GIÁ RẺ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ  (HỘP)

THÀNH TIỀN

O5 Hộp

2O.OOO Đ

1OO.OOO Đ

1O Hộp

15.OOO Đ

15O.OOO Đ

2O Hộp

14.OOO Đ

28O.OOO Đ

3O Hộp

13.OOO Đ

39O.OOO Đ

4O Hộp

12.OOO Đ

48O.OOO Đ

5O Hộp

11.OOO Đ

55O.OOO Đ

≥ 1OO Hộp

1O.OOO Đ

1.OOO.OOO Đ

 

Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT

                 Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí thiết kế 50,000Đ - 100.000Đ

 

 

icon-dong-hungole-blog (116)   GIFT NAIL

THÔNG TIN SẢN PHẨM

icon-dong-hungole-blog (466)  Giấy Briton 300 gsm, in 2 mặt, không cáng màng                     

icon-dong-hungole-blog (466)  Kích thước: 5.5 x 9 cm (trong quá trình gia công có thể bị hao hụt 1 - 2 mm)

icon-dong-hungole-blog (466)  Thời gian: sau 3 ngày có hàng  

icon-dong-hungole-blog (519)  BẢNG GIÁ GIFT NAIL IN OFFSET GIÁ RẺ

 

KÍCH THƯỚC

SỐ LƯỢNG (TỜ)

ĐƠN GIÁ (TỜ)

9 × 22 (cm)

1OOO

6OO Đ

10 × 27 (cm)

1OOO

7OO Đ

11 × 36 (cm)

1OOO

9OO Đ

 

Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT

                 Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí thiết kế 50,000Đ - 100.000Đ

 

Các Mẫu Danh Thiếp Đẹp: