icon-dong-hungole-blog (465)   Khuyến Mãi Tháng 10/2017  icon-dong-hungole-blog (465)

In  Danh Thiếp Trên Giấy Mỹ Thuật Có Gân Cao Cấp

6O.OOO Đ/ 1 hộp/ 2 mặt  

icon-dong-hungole-blog (525)icon-dong-hungole-blog (525)icon-dong-hungole-blog (525)icon-dong-hungole-blog (525)icon-dong-hungole-blog (525) 

 

icon-dong-hungole-blog (519) IN NHANH LẤY NGAY TRONG NGÀY GIÁ CỰC RẺ icon-dong-hungole-blog (519)

 Không Tính Lũy Tiến 10 phút có hàng

(TỜ RƠI ÁP DỤNG CÁC LOẠI GIẤY

C100, C120, C150, C200, C250, C300

FO 100, FO 120, Fo 180, Fo 230)

SỐ TRANG
(A4)

ĐƠN GIÁ IN (TRANG)

+ CÁNG MÀNG
(TRANG)

+ CẤN
(TỜ)

LÒ XO
 (CUỐN)

ĐÓNG GHIM (CUỐN)

 
 

01 30

7.000 Đ

8.000 Đ 

8.000 Đ

10.000 Đ

10.000 Đ

 

31  50

5.000 Đ

5.000 Đ

6.000 Đ

9.000 Đ

9.000 Đ

 

51 79

4.000 Đ

1.000 Đ

3.000 Đ

8.000 Đ

9.000 Đ

 

80  120

3.000 Đ

1.000 Đ

1.000 Đ

7.000 Đ

7.000 Đ

 

121  500

2.500 Đ

800 Đ

800 Đ

6.000 Đ

6.000 Đ

 

561 999

2.200 Đ

500 Đ

600 Đ

5.500 Đ

4.000 Đ

 

>= 1000

2.000 Đ

300 Đ

400 Đ

5.000 Đ

4.000 Đ

 

 

Lưu ý:

In Decal Giấy: cộng thêm 1.000đ/ trang

In Decal Nhựa: cộng thêm 2.000đ/trang

In Decal Bể: cộng thêm 10.000đ/trang

  

icon-dong-hungole-blog (519) DANH THIẾP IN NHANH - LẤY LIỀN TRONG NGÀY

SỐ LƯỢNG (HỘP)

LOẠI GIẤY

ĐƠN GIÁ  (HỘP)

O1 - O4

Couche 300 (hoặc Britol 300)
cáng mờ 2 mặt

60.000 Đ

O5 - O9

50.000 Đ

≥ 1O

45.000 Đ

O1 - O3

Kraft Nhật 280 gsm

80.000 Đ

O4 - O6

70.000 Đ

O7 - 1O

60.000 Đ

O1

GMT K02 250 gsm

70.000 Đ

O1

GMT Econo 300 gsm

70.000 Đ

O1

GMT Cart Gofr Leather 250gsm

60.000 Đ

In chất liệu giấy khác vui lòng liên hệ lại

 

Xin Trân trọng cám ơn !